Privacy reglement Nederlands

Betekenis van de begrippen
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u als persoon zoals nationaliteit, geboorteland, identificatiegegevens, uitkering, opleiding, werk, taalbeheersing en persoonlijke omstandigheden.

Artikel 1. Doel van het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens
Dit reglement gaat over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens binnen Nederlandseles.nu. Nederlandseles.nu houdt zich aan de eisen die in de Wet bescherming Persoonsgegevens staan. Wij behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Wij verzamelen en bewaren noodzakelijke gegevens over (oud-)cursisten, opdrachtgevers, medewerkers en bedrijven. Het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens heeft tot doel om de cursussen te organiseren, bekend te maken en te evalueren.

Artikel 2. Doorgeven van persoonsgegevens aan anderen
Wij geven uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door aan anderen. Hierop zijn enkele uitzonderingen.
– Wij geven uw persoonsgegevens door aan DUO, wanneer u een lening heeft van DUO.
– Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de gemeente doorgeven wanneer u een uitkering heeft. De gemeente beslist wanneer u moet werken/stage lopen. Ook helpt de gemeente bij het zoeken naar een stageplaats.
– Wij geven uw persoonsgegevens aan Blik op Werk. Zij gebruiken deze informatie voor hun onderzoek naar de kwaliteit van de lessen van Nederlandseles.nu
– Als uw cursus betaald wordt door iemand anders dan heeft ook deze persoon/organisatie het recht om uw gegevens te bekijken. Wij geven deze persoon/organisatie als hij hiernaar vraagt informatie over uw aanwezigheid, voortgang en inzet.

Artikel 3. De opslag van persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn zowel digitaal opgeslagen in een Access-bestand als in mappen. Tot het Access-bestand hebben alleen mijn man (Xhemajl Bitiqi) en ik toegang. Zowel mijn man als ik hebben geheimhoudingsplicht. De mappen met persoonsgegevens staan in een afgesloten kast waarvan ik de sleutel heb.

Artikel 4. Het bewaren van persoonsgegevens
Wij willen graag in contact blijven met onze oud-cursisten, en dus slaan we uw naam en adres op. Natuurlijk zullen wij deze gegevens vernietigen wanneer u dat wilt.
De gegevens van deelnemers die aan een training hebben deelgenomen, worden tien jaar bewaard. Daarna vernietigen we deze gegevens.
De intakeformulieren van geïnteresseerden die (nog) niet aan een training hebben deelgenomen, bewaren we totdat deze persoon aangeeft dat hij geen cursus bij Nederlandseles.nu gaat volgen. Na drie jaar vernietigen we deze gegevens.

Artikel 5. Inzage in persoonsgegevens
U heeft inzage in uw persoonsgegevens. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u dit aanvragen bij Susan Joosten. Susan Joosten is bij de inzage aanwezig.

contact

Heb jij een vraag of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact met me op!