Het Staatsexamen

Als je in Nederland een opleiding wilt gaan volgen is taalniveau A2 vaak niet voldoende. Veel opleidingen vragen een hoger taalniveau. Je moet dan de examens lezen, luisteren, spreken en schrijven op een hoger niveau doen namelijk op B1 of zelfs op B2.

Voor een vervolgopleiding heb je ongeveer het volgende taalniveau nodig:

• MBO niveau 1 of 2: A2
• MBO niveau 3: B1
• MBO niveau 4: luisteren en spreken niveau B1, lezen en schrijven niveau B2

Als je je aanmeldt op het MBO krijg je een intake gesprek waarin de school onder andere kijkt of jouw taalniveau voor de opleiding voldoende is.

HBO niveau B2
Universiteit niveau B2

Je kunt je inschrijven voor een HBO studie of een universitaire studie maar je mag daar pas starten als je niveau B2 gehaald hebt.

Ook als je geen opleiding wil gaan volgen, is het fijn als je een hoger taalniveau bereikt. Voor cursisten die na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning krijgen is niveau B1 behalve voor laag opgeleide cursisten, zelfs verplicht. Dit geldt alleen voor cursisten die hun verblijfsvergunning ná 1 januari 2022 hebben gekregen.

Bij ons kun je les volgen voor staatsexamen programma 1 (B1) en staatsexamenprogramma 2 (B2). Zie voor een beschrijving van deze niveaus de website van het ERK.

contact

Heb jij een vraag of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact met me op!

Cursus A2 – B1.1

We werken met het boek Taalcompleet B1 deel 1. Deze cursus duurt 15 weken.

Cursus B1-1 – B1.2

We werken met het boek Taalcompleet B1 deel 2. Deze cursus duurt 15 weken

Bij voldoende deelname is ook een snel B1 traject mogelijk. We werken dan met het boek ‘Nederlands in Actie’. In deze cursus ga je in 20 weken van niveau A2 tot B1. Halverwege de cursus maak je een heel staatsexamen programma 1 om te kijken hoe ver je al bent. Het traject sluit ook af met een oefen staatsexamen programma 1.

Ons B2 traject duurt ook 20 weken. In deze cursus werken we met het boek Nederlands op Niveau. Halverwege de cursus maak je een heel staatsexamen programma 2 om te kijken hoe ver je al bent. Het traject sluit ook af met een oefen staatsexamen programma 2.

Wil je weten hoe het staatsexamen eruit ziet? Op deze website staan meerdere oude examens.

Als je voor een onderdeel van het staatsexamen slaagt, hoef je voor dit onderdeel geen inburgeringsexamen op A2 te doen. Houd er ook rekening mee dat je naast de vier onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken ook KNM en ONA moet gaan doen. KNM en ONA zijn dezelfde toetsen die je voor A2 maakt.

Cursus B1 – B2

Ons B2 traject duurt ook 20 weken. In deze cursus werken we met het boek Nederlands op Niveau. Halverwege de cursus maak je een heel staatsexamen programma 2 om te kijken hoe ver je al bent. Het traject sluit ook af met een oefen staatsexamen programma 2.