Klachtenreglement Nederlands

Betekenis van de begrippen
Een klacht betekent dat u het niet eens bent met Nederlandseles.nu. U kunt een klacht hebben over de docent, de leermethode, het leslokaal, de veiligheid in de school enzovoort.

Artikel 1. Het indienen van een klacht
Ik vind het erg belangrijk dat u en de andere cursisten tevreden zijn over de school en de lessen. Als u niet tevreden bent, dan hoor ik dit graag en zal ik proberen uw probleem op te lossen. Bent u niet tevreden met de oplossing dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit schriftelijk of mondeling doen bij mij (Susan Joosten). Als u de klacht mondeling indient, moet u wel duidelijk aangeven dat u een klacht wil indienen. Als een ander de cursus voor u betaalt, dan kan ook hij/zij namens u een klacht indienen. Ook een taalcoach/taalmaatje kan namens u een klacht indienen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de klacht van u komt en niet enkel van uw taalcoach/taalmaatje.

Artikel 2. De ontvangstbevestiging
Binnen twee weken na het indienen van de klacht krijgt u bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin staat:
– op welke datum wij uw klacht ontvangen hebben;
– hoe wij de klacht in behandeling nemen ;
– binnen hoeveel tijd u antwoord krijgt op uw klacht.

Artikel 3. Niet in behandeling nemen van de klacht
Als u klacht over iets gaat waaraan wij niks kunnen doen (bijvoorbeeld dat er te weinig bussen voor de school stoppen) dan zullen wij u melden dat wij uw klacht helaas niet in behandeling kunnen nemen. U hoort dit binnen uiterlijk vier weken na het indienen van de klacht.

Artikel 4. De behandeling van de klacht
Mijn man Xhemajl Bitiqi zal mij helpen met het behandelen van een klacht. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen als u het goed vindt, wordt de klacht aan anderen dan aan mij en mijn man gemeld.
Binnen zes weken na het indienen van de klacht krijgt u van ons onze reactie op uw klacht. Bij bijzondere omstandigheden kan het langer duren voordat u van ons een reactie krijgt. Binnen zes weken hoort u dan echter hoelang het gaat duren voordat u een reactie krijgt en u hoort ook hoe het komt dat wij niet binnen zes weken op uw klacht kunnen reageren.

Artikel 5. De klachtenlijn
Natuurlijk hopen wij door onze reactie op uw klacht uw probleem met de organisatie op te lossen en de oorzaak of de gevolgen van het probleem aan te pakken. Bent u echter niet tevreden met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u of iemand anders namens u contact opnemen met de klachtenlijn van Blik op Werk. U kunt hen op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 bellen: 030 – 3030 645 of u kunt een e-mail sturen aan: klachten@ikwilinburgeren.nl. De medewerkers van de klachtenlijn kunnen u helpen om het probleem met de school op te lossen.

Artikel 6. Het College van Arbitrage
Wanneer u ook nu niet tot een goede oplossing kunt komen, kunt u uw klacht indienen bij het College van Arbitrage. Hiervoor betaalt u wel 50 euro. Als u gelijk krijgt, krijgt u uw 50 euro terug. Nederlandseles.nu is verplicht om zich te houden aan de beslissing van het College van Arbitrage.

Artikel 7. De opslag van klachten
Nederlandseles.nu registreert Klachten. Minimaal staat de volgende informatie op papier:
– datum van binnenkomst;
– datum van ontvangstbevestiging;
– behandelaar van de klacht;
– uitkomst van de behandeling;
– datum waarop de klacht is afgehandeld.
Klachten worden vijf jaar in een afgesloten kast bewaard, daarna worden zij vernietigd.

Artikel 8. kwaliteitsverbetering
Minimaal ÊÊn keer per jaar overleg ik met mijn man hoe wij de kwaliteit van Nederlandseles.nu kunnen verbeteren. Om tot verbeteringen te komen, houden wij rekening met eventueel ingediende klachten.

contact

Heb jij een vraag of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact met me op!