Waar vind ik mijn inkomensgegevens?

Ga naar www.belastingdienst.nl.
Klik op Inloggen
Klik op Mijn belastingdienst
Klik op Inloggen
Klik op Inloggen met DigiD
Klik op inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik op Inloggen
Klik op Mijn gegevens
Klik op Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken
Klik achter Inkomen 2019 op Inkomensverklaring opvragen.
Dit is je inkomensverklaring.

contact

Heb jij een vraag of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact met me op!